agriculture-clouds-countryside-440731_edited.jpg

Energetické 
úspory pro Vás

CG_ikona_tran.png

Poskytujeme komplexní služby v oblasti snížení energetické náročnosti budov, průmyslových objektů a strojů.

 

Nabízíme vysvětlení dotačních programů a jejich využití pro firmy nebo obce. Zabýváme se administrativou, zpracováním a kompletací dokumentace pro projekty žádající o podporu z dotačních programů.

 

Comprehensive services

010-training.png

Monitoring

podpor

Získejte zdarma více informací o možnosti získat podporu na Váš projekt. Nabízíme Vám konzultace, kde Vám pomůžeme najít vhodný dotační program.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

040-homework.png

Projektová dokumentace

V závislosti na charakteru projektu zajistíme požadovanou projektovou dokumentaci.

015-list.png

Po realizaci projektu nabízíme vypracování monitorovacích zpráv, jejichž součástí jsou analýzy daných ukazatelů, účetní doklady, dokumentace spojená s výběrovým řízením a ostatní náležitosti.

Monitorovací
zpráva

047-growth.png

Kalkulace
návratnosti

Propočítáme předpokládanou návratnost projektu a zhodnotíme ekonomickou výhodnost realizace celé akce. Vybereme optimální variantu.

026-brainstorm.png

Energetický 
posudek

Dle konkrétního dotačního programu připravíme energetické hodnocení, energetický posudek či energetický audit.

035-question.png

Žádost o dotaci

Připravíme registraci projektu do systému žádostí, sestavíme rozpočet a harmonogram  projektu. Zpracujeme finanční analýzy a přílohy k žádosti.

036-tutorial.png

Výběrové řízení

Zajistíme celý proces výběru dodavatele od přípravy dokumentace k vypsání výběrového řízení až po podpis smlouvy s vybraným dodavatelem.

032-idea.png

Další služby

  • studie proveditelnosti

  • povinná publicita

  • odborný dozor na stavbě

  • další potřebná dokumentace

014-award.png

Financování

Na základě požadavků klienta můžeme předložit varianty financování akce.​

 

About us

Jiří Šácha

jednatel, projektový manažer

Tel: +420 725 070 487

Sídlo a kancelář:

V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1

IČ: 24843121

DIČ: CZ24843121